top of page

Söderhamn Centrumutveckling etapp 2

Beställare

Söderhamns kommun

Utförandeentreprenad

2022-2024

Beskrivning

I centrumutvecklingen utförde vi grundläggning av den nya kajen, upprustning av infrastruktur och omliggande finplanering.


Comentários


bottom of page