top of page

LSS Kristinelund

Beställare

Hemsö Fastighets AB

Utförandeentreprenad

2023-2024

Beskrivning

Anläggande av vårdboende med tillhörande infrastruktur och finplanering.


Comments


bottom of page