top of page

BRF Svampen

Beställare

Riksbyggen

Totalentreprenad

2022

Beskrivning

Källardräneringar, utbyte av värmesystem, kulvertförläggning, el och fiber, markarbete för garage, grundläggning av nya parkeringsytor.


Comments


bottom of page