top of page

Alderholmens Mekaniska AB

Beställare

Alderholmens Mekaniska AB

Totalentreprenad

Vinter/vår 2022

Beskrivning

Ledningsschakter, dagvattensystem, grundläggning, asfaltering.

Comentários


bottom of page