top of page

Mårtensson Lindfors Construction

Om oss

Mårtensson Lindfors Construction är ett bygg- och anläggningsföretag som verkar i Gävleborg med omnejd. 

Med mångårig erfarenhet från större byggnadsprojekt och entreprenader är vår ambition att erbjuda våra kunder högkvalitativa lösningar till konkurrenskraftiga priser.

Vår affärsidé

ML Construction AB är ett bygg- och anläggningsföretag baserat i Gävle, med verksamhet främst i Gävleborg. Med mångårig erfarenhet från större byggnadsprojekt och entreprenader är vår ambition att erbjuda våra kunder högkvalitativa bygglösningar till konkurrenskraftiga priser.

ML Construction på Ersbo
Kabelförlängning i Hille - ML Construction

Vår filosofi

Vi erbjuder ett abetssätt som präglas av en helhetssyn och gediget entreprenörskap med bygg-, kvalitets- och miljöriktad erfarenhet och kompetens. Yrkeskunniga medarbetare är vår viktigaste resurs. Att varje medarbetare är motiverad och känner ansvar i sin egen arbetsinsats är grundläggande för vår verksamhet och våra goda kundrelationer.

Vårt miljöarbete

Vår miljöutredning identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som vår vår verksamhet ger upphov till och som är möjliga att påverka och styra.

 

Miljöutredningen uppdateras en gång per år.

Vår miljöpolicy bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande miljöaspekterna. Vår miljöpolicy är vägledande för vårt miljöarbete.

 

Vårt miljömål fastställs utifrån miljöpolicyn för varje verksamhetsår. Målen avser såväl intern verksamhet som verksamhet gentemot kund. Miljömålen följs upp och utvärderas årligen.

Den dokumenterade miljöutredningen, miljöpolicyn och miljömålen är vägledande för oss när vi i varje enskilt uppdrag bedömer och strävar efter att minska vår miljöpåverkan utifrån det övergripande syftet med miljösystemet.

Bygger fotbollsgolfbana i Högbo - ML Construction
Gjutning i Skutskär - ML Construction

Vår kundkrets

  • Kommun

  • Regionen

  • Byggentreprenörer

  • Infrastrukturbolag

  • Statliga bolag

  • Bostadsrättsföreningar

Välkommen

bottom of page